A subsidiary of the University Medical Center Hamburg-Eppendorf

Vom 24.06.2024 bis 01.07.2024 zieht unsere Klinik in ein neues Gebäude. In diesem Zeitraum sind wir nur eingeschränkt erreichbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
OP-Schwester bei einer OP am offenen Tisch

Martini-Klinik – Almanya'da Prostat Kanseri Merkezi

Martini Klinik, prostat kanseri hastalarının tedavisinde uzmanlaşmış özel bir kliniktir. Prostat kanserinin teşhis ve tedavisi için tüm seçenekleri sunuyoruz ve Alman Kanser Yardımı tarafından onaylanmış bir prostat kanseri merkezinde, Hamburg Üniversitesi Eppendorf Tıp Fakültesi Kliniği (UKE) ile birlikte yılda yaklaşık 5.000 hastaya ayakta tedavi sağlıyoruz. Yılda yaklaşık 2.600 prostat kanseri ameliyatı ile prostat bezinin tamamen (radikal) bir şekilde alınmasında dünyada ilk sıradayız.

Martini Klinik doktorları ve araştırmacıları, uluslararası düzeyde muazzam bir ağ oluşturmuşlar ve prostat kanseri üzerine uzun yıllar süren yoğun araştırmalar sonucunda bu hastalığın teşhis ve tedavisine birçok yenilik getirmişlerdir. Böylece hastalarımız en son bilimsel bulgulara dayalı, mümkün olan en iyi özelleştirilmiş prostat kanseri tedavisini alırlar. Yatarak tedavi gören hastalarımızın %98'inin Martini Klinik'i arkadaşlarına ve akrabalarına tavsiye etmesinden* ve dünyanın her yerinden daha fazla hastanın Hamburg'da tedavi için bize gelmesinden gurur duyuyoruz (Hamburg Üniversitesi Eppendorf Tıp Fakültesi Kliniği'nde düzenli yapılan hasta anketi sonucu).

Size zaman ayırıyoruz. Bu bir lüks değil, doğal bir durum. En yüksek tıbbi kalite düzeyinde tedaviye ek olarak kişisel destek bizim için çok önemlidir. Kliniğimizde kaldığınız süre boyunca kıdemli fakülte doktorlarından biri sizinle kişisel olarak ilgilenir.

Her hastaya, kişiye özel uygun tedaviyi ve bunun için mümkün olan en iyi kliniği bulmak için zaman ayırmasını öneriyoruz. Prostat kanseri genellikle diğer kanserlere göre nispeten yavaş yayıldığı için zaman en önemli faktör değildir. Bir kliniğin size sunduğu iyileşme, kontinans ve potensi oranları yaşam kalitenizde belirleyici rol oynamaktadır. Martini Klinik'te bu amaçla 1992'den beri tüm eski hastalarımızın sağlıklarına ve yaşam kalitelerine dair araştırma yapıyoruz. Sonuçlar, öncelikle cerrahlar tarafından kişisel cerrahi başarılarını yansıtmak ve optimize etmek için kullanılır. Bu sayede, her bir kıdemli doktor tarafından haftalık olarak gerçekleştirilen dört ila sekiz ameliyatlık temponun yüksek sıklık ve yüksek hacim oranları sayesinde kazanılan engin deneyimi ile birlikte, gözle görülür şekilde yüksek bir sonuç kalitesi elde etmekteyiz.

Hastalarımızın tedavi kalitesi / yaşam kalitesi

  Almanya genelinde Martini-Klinik
Tam konstinans * 56,7 % 93,5 %
Şiddetli inkontinans ** 4,5 % 0,4 %
Şiddetli erektil disfonksiyon (1 yıl) *** 75,5 % 34,7 %
Üreter yaralanması 0,6 % 0,04 %
Sepsis 2,5 % 0,04 %
Pulmoner emboli 0,8 % 0,1 %
Yara iyileşme bozukluğu 1,7 % 0,9 %
Rektal yaralanma 1,7 % 0,2 %
Tromboz 2,5 % 0,4 %

* Tam kontinans şu şekilde tanımlanır: sıfır ped veya güvenlik için bir ped
** Günde 5'ten fazla ped
*** Ameliyattan önce potens zayıflığı olan hastalar dahil

Kaynak:   BARMER GEK Krankenhaus Bericht 2012

Kalite, tedavi sonuçlarının ölçüldüğü her yerde önemli ölçüde artar.

Michael E. Porter, Harvard Üniversitesi, Cambridge ABD'de ekonomist

Tutarlı sonuç kalitesi ölçümünün hala istisna olmasından üzüntü duyuyor ve bu açıdan da örnek teşkil eden Martini Klinik'i takdir ediyor.

İletişim

Uluslararası misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Martini Klinik'te tedavi görmek istiyorsanız lütfen aşağıda sizin için geçerli olan iletişim bilgilerine bakın.

AB vatandaşıysanız lütfen özel polikliniğimizle iletişime geçin.

+49 (0)40 7410-51300
info(at)martini-klinik.de

Avusturya veya İsviçre'de işbirliği ortağımız Helsana'dan sağlık sigortanız varsa lütfen doğrudan Helsana ile iletişime geçin.

Avrupa Birliği dışında yaşıyorsanız lütfen Hamburg Üniversitesi Eppendorf Tıp Fakültesi Kliniği (UKE) Uluslararası Ofisi ile iletişime geçin. Konaklamanızla ilgili her şey burada organize edilecektir. 

+49 (0)40 7410-58574
+49 (0)40 7410-51691
patients(at)uke.de 
 

Lütfen tıbbi raporları ve histolojileri yalnızca İngilizce veya Almanca olarak işleyebileceğimizi unutmayın. Diğer dillerde düzenlenmiş belgeleri ödeme karşılığında tercüme edebiliriz.

Prostat kanseri ameliyatı

Cerrahi teknikler

Martini Klinik'te prostatın tamamen alınması için iki cerrahi teknik (radikal prostatektomi) kullanılmaktadır 

Açık cerrahi operasyonda prostat, karın altına uygulanan küçük bir kesikten alınır. Ameliyat, büyüteçli mikroskop altında mikro cerrahi teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir. 

Minimal invaziv robot yardımlı cerrahide cerrah, yüksek oranda büyütülmüş üç boyutlu bir görünümle mikro cerrahi aletlerini, el hareketleriyle doğru bir şekilde çevirdiği bir konsol aracılığıyla kontrol eder. 

Martini Klinik'te sahip olduğunuz avantaj, ameliyat türünden bağımsız olarak yüksek kaliteli sonuçlar elde edilmesidir. Çoğu hasta için her iki prosedür de benzer derecede uygundur.

4 yıl sonra onkolojik sonuç

Tekrar nüksetme yaşanmaz Açık ameliyat Robot yardımlı cerrahi
  90,8 % 89,3 %

Kaynak:   Haese et al. BJU 2019

10 yıl sonraki sağlık durumu

  Biyokimyasal Nüks Etmeme Hastalığa Özgü Hayatta Kalma
pT2 (Tümör sadece prostat içinde) 87 % 98 %
pT3a (Tümör kapsüle sızıyor) 53 % 98 %
pT3b (Tümör seminal veziküllere sızıyor) 28 % 87 %
pT4 (Tümör çevresine sızıyor) 6 % 77 %

Kaynak:   Isbarn, H., et al. (2009)

Potens koruma

Potensi korumak için, Martini Klinik önce prostatı erektil fonksiyon için vasküler ve sinir yapılarını içeren çok ince tabakadan dikkatlice ayırır, çıkarır ve prostat kanseri konusunda uzmanlaşmış deneyimli bir patolog tarafından ameliyat sırasında sınırları incelenir. Doku, sadece tümörün kapsülü aştığı mikroskobik olarak patalog tarafından tespit edilirse potensi daima maksimumda tutmak için etkilenen bölgelerden dikkatlice çıkarılır (NeuroSAFE tekniği).

Sinir koruyucu

  Açık ameliyat Robot yardımlı cerrahi
Çift taraflı 74,3 % 76,5 %
Tek taraflı 21,6 % 20,7 %
Toplam 95,9 % 97,2 %

Kaynak:   Isbarn, H., et al. (2009)

Ameliyattan sonraki 12 aydaki erektil disfonksiyon

 

Açık ameliyat Robot yardımlı cerrahi
Sinir koruyucu ve yaştan bağımsız olarak IIEF-5 skoru ≥ 18 48,5 % 53,4 %
Sinir koruyucudan bağımsız olarak <59 yaş için IIEF-5 skoru ≥ 18 60,4 % 59,2 %
Sinir koruyucu ve yaştan bağımsız olarak ereksiyon kabiliyet 83,0 % 83,6 %
Sinir koruyucudan bağımsız olarak <59 yaş için ereksiyon kabiliyeti 89,9 % 90,8 %
Sinir koruyucudan bağımsız olarak > 66 yaş için ereksiyon kabiliyeti 70,9 % 81,0 %
Kaynak:   Haese et al. BJU 2019

Konstinans

Kontinansı korumak için Martini Klinik'te üretral sfinkterin tamamen korunmasına yönelik cerrahi bir yöntem geliştirilmiştir. Üretral sfinkterin önemli bir kısmı prostata doğru çıkıntı yapmasına rağmen, üretral sfinkterin tam fonksiyonel uzunluğunun yanı sıra sfinkterin pelvik taban anatomisine tam anatomik gömülmesi özelliğini de koruyabiliyoruz (FFLU tekniği).

Bu nedenle çoğu durumda kontinans, işlemden önceki gibi kalır.

Ameliyattan sonraki ilk yıldaki kontinans

  Açık ameliyat Robot yardımlı cerrahi
Kateter çıkarıldıktan 7 gün sonra
Ped kullanılmaz
Güvenlik için bir ped kullanılır
25,8 %  21,8 % 
33,9 %  30,9 % 
Ameliyattan 3 ay sonra 77,0 % 78,4 %
Ameliyattan 12 ay sonra 88,8 % 90,3 %
Kaynak:   Haese et al. BJU 2019

Yaş gruplarına göre ameliyattan 12 ay sonra kontinans

  Açık ameliyat Robot yardımlı cerrahi
< 61,7 yaş 90,4 % 90,8 %
61,7 - 68,2 yaş 86,7 % 89,7 %
> 68,2 yaş 80,4 % 82,0 %
Kaynak:   Haese et al. BJU 2019
Martini-Klinik

Animation surgical procedures

How is the prostate removed? And how are continence and potency maintained if oncologically possible. A short explanatory film.

4.08 minutes

İleri prostat kanseri tedavisi

Tümör hücrelerinin lenf veya kan dolaşımı yoluyla daha fazla yayılması durumunda, tümör sıklıkla geri döner, buna nüks adı verilir.

PSMA radyografili cerrahi, yaşam kalitesini sınırlayan hormon yoksunluğu tedavisini ertelemek veya önlemek için lenf nodlarında ve yumuşak dokularda en küçük prostat kanseri metastazlarını bile radyoaktif etiketleme ile tespit etme ve ameliyat sırasında gama probu ile tespit etme imkanı sağlar.

Martini-Klinik

Improving the treatment

Highly specialized, empathetic and scoring high in outcome quality: Our Prostate Cancer Center.

05.24 minutes

Ayrıca, sonuçlarını takip eden üç klinik (Boston, Stockholm, Hamburg) hakkında ayrıntılı İngilizce belgeye bakın