A subsidiary of the University Medical Center Hamburg-Eppendorf

OP-Schwester bei einer OP am offenen Tisch

Martini-Klinik - Prostatacenter i Tyskland

Martinikliniken är en privatklinik specialiserad på behandling av patienter med prostatacancer. Vi erbjuder alla alternativ för att diagnostisera och behandla prostatacancer. Tillsammans med universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf (UKE) behandlar vi cirka 5 000 polikliniska patienter varje år i ett prostatacancercenter certifierat av den tyska cancerhjälpen. Med cirka 2 600 prostatacanceroperationer per år utför vi de mest kompletta (radikala) prostataborttagningarna världen över.

Läkarna och forskarna vid Martinikliniken har starka internationella kopplingar och har tack vare årtionden av koncentrerad forskning om prostatacancer åstadkommit många innovationer inom diagnos och terapi. Våra patienter får därmed bästa möjliga individuella behandling baserat på de senaste vetenskapliga rönen om prostatacancer. Vi är mycket stolta över att 98 % av våra slutenvårdspatienter skulle rekommendera Martinikliniken till sina vänner och släktingar* och att fler och fler patienter från hela världen kommer till oss för behandling i Hamburg (enligt den regelbundna patientundersökningen vid universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf).

Vi tar oss tid för dig – det ser vi inte som lyx, utan en självklarhet. Ett personligt bemötande är mycket viktigt för oss, precis som en behandling på högsta medicinska nivå. Under hela din vistelse kommer du att bli personligen omhändertagen av en av de överordnade fakultetsläkarna .

Vi rekommenderar varje patient att ta sig tid att hitta den bäst lämpade behandlingen och den bästa möjliga kliniken för den. Eftersom prostatacancer vanligtvis växer relativt långsamt jämfört med andra cancerformer är inte tiden den viktigaste faktorn. Avgörande för din livskvalitet är vad kliniken kan åstadkomma för läkning, kontinens och potens. På Martinikliniken har vi frågat alla våra tidigare patienter om deras hälsa och livskvalitet varje år sedan 1992. Resultaten används i första hand av kirurgerna för att reflektera över och optimera sina kirurgiska processer. Detta och den höga frekvensen av fyra till åtta operationer som varje överläkare utför varje vecka, samt den stora erfarenhet som våra ledande kirurger får genom detta, möjliggör en resultatkvalitet som bevisligen är enastående.

Behandlingskvalitet/livskvalitet för våra patienter

  i hela Tyskland Martinikliniken
Helt kontinent * 56.7 % 93.5 %
Svår inkontinens ** 4.5 % 0.4 %
Allvarlig erektil dysfunktion (1 år) *** 75.5 % 34.7 %
Urinrörsskada 0.6 % 0.04 %
Sepsis 2,5 % 0,04 %
Lungemboli 0,8 % 0,1 %
Sårläkningsstörning 1,7 % 0,9 %
Ändtarmsskada 1,7 % 0,2 %
Trombos 2,5 % 0,4 %

* helt kontinent definieras som inget kontinensskydd eller ett för säkerhets skull
** fler än 5 kontinensskydd per dag
*** inkluderar även de patienter som redan före operationen uppvisade en erektionsstörning

Källa:   BARMER GEK Krankenhaus Bericht 2012

Varhelst behandlingsresultat mäts, förbättras kvaliteten dramatiskt.

Michael E. Porter, ekonom vid Harvard University, Cambridge, USA

Han beklagar att den konsekventa mätningen av resultatkvaliteten fortfarande är undantaget och berömmer Martinikliniken, som också är exemplarisk i detta avseende.

Kontakt

Vi hälsar många internationella gäster välkomna hos oss. Om du är intresserad av en behandling på Martinikliniken hittar du kontaktuppgifter nedan.

Om du är EU-medborgare, kontakta vår privata sjukvårdsmottagning.

+49 (0)40 7410-51300
info(at)martini-klinik.de

Om du har en sjukförsäkring hos vår samarbetspartner Helsana i Österrike eller Schweiz, vänligen kontakta Helsana direkt.

Om du bor utanför Europeiska unionen, kontakta det internationella kontoret vid Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Allt som har med din vistelse att göra är organiserat här. 

+49 (0)40 7410-58574
+49 (0)40 7410-51691
patients(at)uke.de 
 

Observera att vi endast kan behandla dokumentation om medicinska tillstånd och histologi om den är på engelska eller tyska. Vi kan översätta dokument till andra språk mot en avgift.

Mer information

Tysk hemsida
Engelsk hemsida

Prostatacanceroperation

Operationstekniker

Martinikliniken erbjuder två kirurgiska tekniker för fullständigt avlägsnande av prostata (radikal prostatektomi). 

Vid öppen kirurgi tas prostatan bort genom ett litet snitt i nedre delen av buken. Operationen utförs med hjälp av mikrokirurgisk teknik under förstoringsmikroskop. 

I minimalt invasiva robotassisterade operationer styr kirurgen de mikrokirurgiska instrumenten med hjälp av en mycket förstorad tredimensionell vy via en konsol som exakt översätter hans handrörelser. 

En fördel med Martinikliniken är att den uppnår mycket bra resultat oavsett tillvägagångssätt. För de flesta patienter är båda metoderna lika användbara.

Onkologiskt utfall efter 4 år

Recidivfrihet öppen operation robotassisterad operation
  90,8 % 89,3 %

Källa:   Haese et al. BJU 2019

Hälsa efter 10 år

  Biokemisk recidivfrihet Sjukdomsspecifik överlevnad
pT2 (tumören endast inom prostatan) 87 % 98 %
pT3a (tumören infiltrerar kapseln) 53 % 98 %
pT3b (tumören infiltrerar sädesblåsan) 28 % 87 %
pT4 (tumören infiltrerar omgivande vävnad) 6 % 77 %

Källa:   Isbarn, H., et al. (2009)

Bibehållen potens

För att erektionsförmågan ska kunna bibehållas använder vi på Martinikliniken en metod där prostatan först lossas försiktigt från det mycket fina skiktet som innehåller kärl- och nervstrukturerna för erektil funktion. Sedan undersöks dess kanter av en erfaren patolog specialiserad på prostatacancerunder operationen. Vävnaden avlägsnas försiktigt från de drabbade områdena när läkaren mikroskopiskt kan fastställa att tumören har infiltrerat kapseln. Ambitionen är alltid att erektionsförmågan ska bibehållas i största möjliga mån (NeuroSAFE-teknologi).

Intakta nerver

  öppen operation robotassisterad operation
på båda sidor 74,3 % 76,5 %
ensidig 21,6 % 20,7 %
totalt  95,9 % 97,2 %

Källa:   Isbarn, H., et al. (2009)

Erektil dysfunktion 12 månader efter operationen

 

öppen operation robotassisterad operation
IIEF-5-Score ≥ 18 oberoende av intakta nerver och ålder 48,5 % 53,4 %
IIEF-5-Score ≥ 18oberoende av intakta nerver och ålder < 59 år 60,4 % 59,2 %
Erektionsförmåga oberoende av intakta nerver och ålder 83,0 % 83,6 %
Erektionsförmåga oberoende av intakta nerver < 59 år 89,9 % 90,8 %
Erektionsförmåga oberoende av intakta nerver > 66 år 70,9 % 81,0 %
Källa:   Haese et al. BJU 2019

Kände mig nu helt lugn i deras goda händer.

Hans M. aus Boden, Sverige 16.02.2023

Efter beskedet om prostatacancer var valet strålning, som de flesta i Sverige blir erbjuden, det som även jag först valde. Men efter second opinion av några medicinare och även tidigare behandlade män insåg jag att operation är klart bättre på längre sikt. Det finns dock vissa direkta risker med operation men i Sverige är det svårt att veta utfallen då man inte mäter dessa på ett organiserat sätt. Fick via kontakter veta att Boston Consulting Group har siffror som visar att Martini-Kliniken är den absolut bästa kliniken i Europa vad gäller behandling av prostatacancer.

Mina förväntningar var stora då jag åkte ner till dem 7 februari. Och jag kan tala om att trots höga förväntningar så lyckades de ändå leverera över vad jag förväntat mig.

”Dagbok” över min vistelse på kliniken:
Blev mött av en svensk tolk och guide som följde mig hela första dagen då jag fick träffa läkare, urolog, psykolog m.fl. som tog prover och på ett pedagogiskt sätt berättade om hur hela operationen går till väga. Det kändes tryggt att ha lite ”kontroll” över vad som skulle hända, att en psykolog också kom in till mitt rum var nog inte något som man förväntade sig. Kände mig nu helt lugn i deras goda händer. Dag 2 var det dags, kl 7 gick jag upp till operationsavdelningen och blev mottagen av syster Annika, som sa att hon är min personliga syster som tillsammans med Proffessor Dr. Graefens gäng ska göra sitt bästa för att bota mig. 12.30 vaknade jag och kände mig rätt pigg. Men redan kl 11 hade Graefen själv ringt till min son och berättat om resultatet. Efter ett par timmar på mitt rum fick jag med stöd av en syster ta mina första steg, för att senare kunna gå mer på egen hand.

Professorn själv kom också in till mig och berättade mer i detalj hur (bra) operationen hade gått. Dag 2 var det mer träning, bl.a. gå i trappor också för att få fart på magen. Annars var det flera kontroller om dagen med blodprov och olika apparater, ända till till dag 6 då de ”provtryckte” blåsan för att se om det läkt, vilket det inte helt gjort för mig. Dag 7 blev jag utskriven och fick med en speciell hållare på benet där jag kunde gömma min urinpåse under flyget hem. Nu är jag hemma, mår utmärkt och väntar att om 4 dagar få ta borttaget min kateter.

Vill även nämna om den goda maten som jag valde ur en meny och på ”silverbricka” blev serverad på rummet, plus em.kaffet såklart. Ett extra plus var att varje kväll kl18 ställdes det fram två röda och ett vitt vin i vårt uppehållsrum. Har nog aldrig hänt i Sverige? Personalen är helt underbar! Kändes att alla verkligen ville göra sitt bästa för oss kunder/patienter.

Tack! Prof. Dr. Graefen med sina fina medarbetare som inte bara gav mig livet tillbaka men också gav mig en fin vecka i Tyskland.

Kontinens

För att bibehålla kontinensen utvecklade Martinikliniken en operationsmetod för fullständigt skydd av urinrörssfinktern. Även om en betydande del av urinrörssfinktern sticker ut i prostatan lyckas vi bevara den fullständiga funktionella längden av urinrörssfinktern samt den fullständiga anatomiska inbäddningen av slutmuskeln i bäckenbottens anatomi (FFLU-teknik).

I de flesta fall förblir kontinensen densamma som den var före proceduren.

Kontinens de första åren efter operation

  öppen operation robotassisterad operation
7 dagar efter kateterborttagning
inget kontinensskydd
ett kontinensskydd för säkerhets skull
25,8 %  21,8 % 
33,9 %  30,9 % 
3 månader efter OP 77,0 % 78,4 %
12 månader efter OP 88,8 % 90,3 %
Källa:   Haese et al. BJU 2019

Kontinens 12 månader efter operation enligt åldersgrupper

  öppen operation robotassisterad operation
< 61,7 år 90,4 % 90,8 %
61,7 - 68,2 år 86,7 % 89,7 %
> 68,2 år 80,4 % 82,0 %
Källa:   Haese et al. BJU 2019
Martini-Klinik

Animation surgical procedures

How is the prostate removed? And how are continence and potency maintained if oncologically possible. A short explanatory film.

4.08 minutes

Behandling av framskriden prostatacancer

Om tumörceller sprids vidare via lymf- eller blodomloppet kommer tumören ofta tillbaka, så kallade recidiv.

För att skjuta upp eller undvika hormonbehandling, som begränsar livskvaliteten, ger PSMA radiostyrd kirurgi möjligheten att upptäcka även små prostatacancermetastaser i lymfkörtlar och mjukvävnad med hjälp av radioaktiv markering och detektera dem med en gammasond under operationen.

Martini-Klinik

Improving the treatment

Highly specialized, empathetic and scoring high in outcome quality: Our Prostate Cancer Center.

05.24 minutes

Se även den utförliga dokumentationen på engelska om tre kliniker (Boston, Stockholm, Hamburg) som följer upp deras resultat.