Martini-Klinik – Prostatacancer-center i Tyskland

Martini-Klinik är en privat specialistklinik för behandling av patienter som insjuknat i prostatacancer. I samarbete med universitetssjukhuset Hamburg - Eppendorf (UKE) erbjuder vi alla möjligheter för att diagnostisera och behandla prostatacancer. Vi behandlar årligen ca 5000 patienter på våra mottagningar. Med ca 2200 prostatacanceroperationer per år, är vi det sjukhus som genomför de flesta s.k. radikaloperationer (prostatektomi) i världen.

Läkare och forskare vid Martini-Klinik har ett väl utbyggt internationellt nätverk och har genom sin mångåriga och intensiva forskning varit delaktiga i otaliga innovationer på området diagnostik och behandling av prostatacancer. Våra patienter får på så sätt den bästa möjliga individuellt anpassade behandling av sin prostatacancer, baserad på de internationellt sett senaste vetenskapliga kunskaperna. Vi är mycket stolta över att 98% av våra patienter uppger att de skulle rekommendera Martini-Klinik till sina närmaste vänner och släktingar och att fler och fler patienter ifrån hela världen kommer till oss i Hamburg för att låta sig behandlas.

Vi tar oss tid för dig och det är ingen lyx, utan för oss en självklarhet. Vi anser att personlig kontakt, vid sidan av en behandling på högsta medicinska kvalitetsnivå, är mycket viktigt för att din rekonvalescens ska bli så kort som möjligt och för att du snabbt ska glömma alla besvär som ingreppet orsakat. Under hela ditt vistelse hos oss, har du en av läkarna ur vårt ledande Faculty-team som är personligen ansvarig för dig.

Vi rekommenderar alla patienter att ta sig tid att hitta den behandlingsmetod som är mest lämpad för honom, och om en operation är nödvändig, att hitta rätt sjukhus där operationen kan genomföras. Eftersom prostatacancer, jämfört med andra cancersorter, är en cancer som växer relativt sakta, har man tid att i lugn och ro bestämma sig för vad man vill. Avgjörande för din livskvalitet är de resultat som sjukhusen kan visa upp när det gäller antalet botade patienter, kontinens och potens. Sedan 1991 genomför vi på Martini-Klinik årligen patientförfrågningar med alla våra hittills (tysktalande) behandlade patienter angående deras hälsa och livskvalitet. Resultaten används framför allt av våra kirurger för att reflektera och optimera sina personliga operationsresultat. Detta, plus att varje kirung genomför fyra till åtta operationer varje vecka, tillsammans med den enorma erfarenhet våra high-volume-kirurger samlat, bidrar till en väldokumenterad utomordentlig kvalitet.

„Överallt där behandlingsresultaten mäts, förbättras kvaliteten dramatiskt„ säger Michael E. Porter, professor vid Harvard-universitetet i Cambridge, USA. Han anser att det är synd att en konsekvent kvalitetsmätning / kvalitetskontroll av resultat fortfarande är ett undantag och berömmer Martini-Klinik som i detta avseende är exemplarisk.

Onkologiskt resultat hos våra patienter efter 10 år
*1    Sjukdomsspecifik överlevnad /
*2    Biokemisk recidivfrihet
*1*2
pT2Tumören är begränsad till prostatan98%87%
pT3a… med spridning till kapseln98%53%
pT3b… med spridning till sädesblåsan87%28%
pT4... med spridning till omgivande vävnad77%6%
 Kvalitet / livskvalitet
Behandlingens kvalitet / våra patienters livskvaliteti hela TysklanMartini-Klinik
*3*4
Helt Kontinent56,7 %93,5 % 1
Svår inkontinens 24,5 %0,4 %
Svår erektil dysfunktion (1 år) 375,5 %34,7 %
Skada på urinledaren0,6 %0,04 %
Blodförgiftning2,5 %0,04 %
Lungemboli0,8 %0,1 %
Störd sårläkning1,7 %0,9 %
Skada på ändtarmen1,7 %0,2 %
Trombos (Blodpropp)2,5 %0,4 %
1   Helt kontinent defineras som: inga kontinensskydd eller ett för säkerhets skull
2   mer än fem kontinensskydd per dag
3   inkluderar även de patienter som redan före operationen uppvisade en erektionsstörning

Källförteckning se nedan

Prostatakrebs-Operation 

För att kunna bibehålla potensen börjar vi på Martini-Klinik försiktigt med att lösa prostatan ifrån det mycket tunna skikt som innehåller de nerver och blodkärl som ansvarar för erektionsförmågan. Därefter avlägsnas prostatan och de yttre delarna kan under operationen undersökas av en av de erfarna uro-patologer som vi arbetar tillsammans med. Endast i de fall, där patologen med hjälp av mikroskop kan påvisa en spridning/ cancer som växer genom prostatakapseln, avlägsnas försiktigt de områden som drabbats - detta i en strävan att bibehålla maximal potens (NeuroSAFE-teknik).

På Martini-Klinik har en speciell operationsmetod utvecklats för att bibehålla kontinensen. Den innebär att man skonar urinrörets slutmuskel komplett. Även om en signifikant andel av urinrörets slutmuskel växer in i prostatan, är det möjligt för oss att bibehålla både den totala, funktionella längden på denna slutmuskel samt dess anatomiska läge inom bäckenbottens anatomi (FFLU-teknik).

Därigenom kan potens och kontinens i de flesta fall förbli som de var innan operationen.

  • Film om den potensskonande operationstekniken (NeuroSAFE)

  • Film om den kontinensskonande operationstekniken (FFLU)

På M-K används två olika operationsmetoder för att genomföra en komplett kirurgisk borttagning av prostatan, sk. radikal prostatektomi 

Vid den öppna prostatektomin, avlägsnas prostatan genom ett litet snitt under naveln. Operationen genomförs med hjälp av mikrokirurgisk teknik och förstoring med luppglasögon.

Da Vinci-prostatektomi är en robotassisterad prostatektomi som utförs med en minimal invasiv metod och med det s.k da Vinci-systemet. Här skapas en starkt förstorad tredimensionell bild och kirurgen styr de mikrokirurgiska intstumenten med hjälp av en robotplattform vars reglage överför hans handrörelser exakt.

En fördel med Martini-Klinik är att den oberoende av vilken operationsmetod som väljs, visar upp mycket goda resultat gällande kvaliteten på resultaten. För de flesta patienter

  • Animationsfilm: Operationsmetoder


Mer information finner du på vår hemsida både på tyska och engelska

Viktig information! 

Observera att vi endast kan bearbeta den information om din sjukdom vi får om den skickas på tyska eller engelska! Om du har problem med att få dina dokument översatta från andra språk, kan vi gärna organisera detta. (Kostnaden för översättning kommer då att debiteras.)

Quellenangaben