Martini-Klinik – Prostatakreft-senteret in Tyskland

Martini-Klinik er en høyt spesialisert privat klinikk for behandling av pasienter som har fått påvist prostatakreft.  Vi tilbyr alle muligheter i forbindelse med diagnostikk og terapi av prostatakreft  og tar årlig imot rundt 5.000 polikliniske pasienter i prostatakreft-senteret i samarbeid med universitetssykehuset i Hamburg-Eppendorf (UKE). På verdensbasis er vi den klinikken som gjennomfører flest operasjoner – ca. 2.000 per år - med fullstendig fjerning av prostata (radikaloperasjon).

Legene og forskerne ved Martini-Klinik har et godt utbygd internasjonalt nettverk og har sørget for mange nyvinninger på områdene diagnostikk og terapi giennom en årelang, konsentrert forskning på feltet prostatakreft. Pasientene våre nyter derfor godt av en individuell og best mullig behandling som baseres på de siste vitenskaplige fremskritt innen prostatakreftforskningen.

Vi er svært stolte av at 98% av de innlagte pasientene våre vil anbefale Martini-Klinik til sine nærmeste venner og familie, og at vi får stadig flere pasienter fra hele verden hit til oss i Hamburg.  

Vi tar oss god tid til deg og det er ingen luksus, men en selvfølge for oss. Vi mener at den personlige kontakten, ved siden av behandlingen på høyeste medisinske kvalitetsnivå, er svært viktig for at du skal få en snarlig bedring og kunne legge belstningen ved operasjonen raskt bak deg. Under hele oppholdet  vil du bli fulgt tett og personlig opp av en av våre ledende faculty-leger. 

Vi anbefaler hver enkelt pasient å ta seg god tid til å finne frem til den klinikken som er best egnet for ham personlig i forbindelse med en behandling, eller i de tilfellene det viser seg at en operasjon er nødvendig. Siden prostatakreft vokser relativt langsomt, er tidsaspektet ikke den avgjørende faktoren. Avgjørende for din livskvalitet i denne sammenhengen er de resultatene klinikken kan vise til når det gjelder helbredelse, kontinens og potens. Ved Martini-Klinik har vi foretatt en årlig spørreundersøkelse vedr. helse og livskvalitet blant våre (tyskspråklige) pasienter siden 1991. Resultatene av undersøkelsen benyttes av våre operatører til først og fremst å reflektere  over samt optimalisere sine personlige fremgangsmåter under operasjonen. Dette, pluss at hver lege gjennomfører 4 til 8 operasjoner her uke, fører til en omfattende erfaring hos våre high-volume-kirurger. Sett under ett fører dette til dokumentert fremragende kvalitet og resultater.

«Over alt hvor behandlingsresultatene måles, forbedrer kvaliteten seg dramatisk», uttaler Michael E. Porter, professor ved Harvard-universitetet i Cambridge, USA. Han mener det er svært uheldig at en konsekvent resultatmåling er blant unntakene og roser også i denne sammenhengen Martini-Klinik  for en eksemplarisk fremgangsmåte.

 Helsetilstanden blant våre pasienter etter 10 år
*1    Sykdomsspesifikk overlevelse
*2    Biokjemisk residivfrihet
*1*2
pT2Tumor kun inne i prostata98%87%
pT3a… med spredning til kapselen98%53%
pT3b… med spredning til sædblærene87%28%
pT4… med spredning til omgivelsene77%6%
 Behandlingens kvalitet /  Livskvalitet blant våre pasienter
Behandlingenskvalitet / Livskvalitet blant våre pasienterI hele TysklandMartini-Klinik
*3*4
Fullt ut kontinent56,7 %93,5 % 1
Tung inkontinens 24,5 %0,4 %
Tung, erektil dysfunksjon (1 år)  375,5 %34,7 %
Skadet urinleder0,6 %0,04 %
Sepsis (blodforgiftning)2,5 %0,04 %
Lungeemboli (blodpropp i lungene)0,8 %0,1 %
Dårlig sårlegning1,7 %0,9 %
Skadet endetarm1,7 %0,2 %
Trombose (blodpropp)2,5 %0,4 %
1   full kontinens blir definert som: ingen bind eller bleier hhv. ett bind for sikkerhets skyld
2  mer enn 5 bind om dagen
3   inklusive pasienter med sviktende potens allerede før operasjonen

Kildehenvisninger finner du nederst på siden 

Prostatakreftoperasjon

I Martini-Klinik blir prostataen løst forsiktig fra det tynne laget som inneholder kar- og nervestrukturene som muliggjør en ereksjon. Deretter fjernes prostataen, og randen blir undersøkt av en erfaren uro-patolog mens operasjonen fremdeles pågår. Kun dersom patologen ved hjelp av mikroskopering fastslår at svulsten har vokst ut over randen, fjernes vevet på det berørte stedet forsiktig og alltid med det for øyet at pasientens potens skal kunne bevares så langt som mulig (NeuroSAFE-teknikk).

For å bevare kontinensen har Martini-Klinik utviklet en operasjonsmetode hvor lukkemuskelen i urinrøret skånes fullstendig. Selv om en signifikant del av lukkemuskelen strekker seg inn i prostataen, lykkes det oss å beholde den komplette funksjonelle lengden av urinrørets lukkemuskel samt den komplette anatomiske plasseringen av lukkemuskelen i bekkenbunnens anatomi (FFLU-teknikk).

Dermed forblir kontinens og potens i de fleste tilfellene slik den var før inngrepet. 

  • Film om den potensbevarende operasjonsteknikken (NeuroSAFE)
  • Film om den kontinensbevarende operasjonsteknikken (FFLU)

I Martini-Klinik tilbys to operasjonsmetoder i forbindelse med fullstendig fjerning av prostata (radikal retropubisk prostatektomi)  

Ved åpen kirurgi fjernes prostataen gjennom et lite snitt under navlen.  Operasjonen gjennomføres ved help av mikrokirurgisk teknikk og forstørrelse gjennom lupemikroskop.  

Ved minimal-invasiv, robotassistert operasjon med daVinci®-systemet, styrer operatøren de mikrokirurgiske instrumentene via et konsoll med sterkt forstørret tredimensjonalt bilde, slik at håndbevegelsene hans overføres på en eksakt måte. 

En fordel ved Martini-Klinik er at det oppnås svært gode resultater uavhengig av operasjonsmetoden. Begge metodene kan anvendes med like bra resultat på de fleste pasientene.

  • Animasjonsfilm: Operasjonsmetoder


Du finner mer informasjon på tysk og engelsk på hjemmesiden vår: 

Viktig informasjon

Vennligst vær klar over at vi kun kan bearbeider undersøkelsesresultater og histologier når disse foreligger på engelsk eller tysk.  Dokumenter på andre språk kan vi oversettes mot betaling.

Vi samarbeider med Martini-Klinikken

Prostatakirurgi

Vi samarbeider med Martini-Klinikken

Her finner du informasjon om prostatakirurgi ved Martini-Klinikken i Hamburg.

Vi samarbeider med Martini-Klinikken

Prostatakirurgi

Vi samarbeider med Martini-Klinikken

En gjennomgang av 260 pasienter som ble behandlet av Aleris og Martini-klinikken i perioden 2013-2015 viste svært gode operasjonsresultater hva gjelder.

Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

Prostatakirurgi

Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

En studie som sammenligner resultatene etter prostatakreftkirurgi i Oslo og Martiniklinikken i Hamburg, Tyskland, viser store forskjeller i objektive.</p>

 

Trykk på Review

Raskere, enklere, sikrere

Desember 2014 / TV2

Raskere, enklere, sikrere

Martini-Klinik trekkes frem som et godt eksempel på hvordan et effektivt datasystem kan lette hverdagen til både leger og pasienter.   

Kilde